You can enable/disable right clicking from Theme Options and customize this message too.

Swasti Nawa Warsa 2015

Angayubagya uningayang majeng ring Ida Hyang Parama Kawi. 
Ring Warsa 2014 menawi akeh ala sane tinemu lan ayu sane kapanggih. Kemawon punika wantah pengukuh mangda iraga setata eling ring kautaman Hyang Paramawisesa lan setata astiti bakti ring ida Hyang Widhi. 
Ring warsa 2015 dumogi sareng sinamian kapangguhang kasuksesan ring pakaryan, Kulawarga sami rahayu, lan nenten wenten gegodan sane tan prasidayang antuk kalangkungin. 
Swasti nawa warsa 2015
-BliTudik-
Share this post

Published by

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Alert: Content is protected !!